Ana Sayfa > Haberler > BALDER'DEN DUYURULARHaberler > BASINDA BALDER
Sayın Genel Kurul Üyelerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıdırYayın Tarihi: 18.12.2015Yayın Adı: Balder

Derneğimiz, Balder Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu Derneği’nin olağan genel kurulu 07.01.2015 Perşembe günü saat : 10.00’da derneğimiz genel merkezi Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Cad. N:70 Çekmeköy – İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündemle gerçekleştirilecektir. Bu tarihte, tüzüğümüz ve yasalar gereği toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantımız 15.01.2015 tarihinde yine aynı adres, saat ve gündemle gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

-Açılış ve yoklama,
-Başkanlık Divanının seçimi,
-Başkanlık Divanına Genel Kurul kararlarını imzalama yetkisi verilmesi,
-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
-Denetim Kurulu raporunun okunması,
-Yönetim ve Denetim Kurulları ibralarının oylanması,
-Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
-Dilekler ve Temenniler,
-Kapanış.

İlan tarihi: 18.12.2015

Balder Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu Derneği adına
Özen ALTIPARMAK
Yönetim Kurulu Başkanı

BALDER, doğal ve saf bal konusunda tüketicileri uyardı.Yayın Tarihi: 05.04.2012Yayın Adı: Balder


Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu kuruldu.Yayın Adı: Balder

Daha fazla bilgi için logoyu tıklayın.


Arı Platformu Seminerler Dizisinin İkincisi Bölge Arıcılarının Geniş Katılımıyla Çatalca’da Gerçekleştirildi.
Yayın Tarihi: 25.03.2012Yayın Adı: Balder“Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (Arı Platformu)” projesi kapsamında ikincisi gerçekleştirilen “Arıcılıkta Başarının Yolları Semineri”, 25 Mart 2012 tarihinde İhsan Akdoğan Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Bal, arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin henüz göz önüne çıkmamış sağlık üzerine etkilerini araştırmak ve bu yeni bilgiler doğrultusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Bal Paketleyicileri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (BAL-DER) başkanlığında kurulan “Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (Arı Platformu)” seminerler dizisi süresince arıcılara arı ürünlerinin üretimi, iyi arıcılık uygulamaları, yüksek kalite ve verimli ürün elde etme konusunda bilgiler verildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Mali Destek Programı tarafından desteklenen “Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu” projesi kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin ikincisi arıcılara yönelik olarak 25 Mart 2012 tarihinde Çatalca’da arıcıların ve sektörün önde gelen akademisyenlerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk açılış konuşmasında eğitim seminerlerine çok önem verdiklerinin altını çizerek tüm katılan arıcılara teşekkür etti. Çilenk’in ardından söz alan Çatalca İl Genel Meclis üyesi Taşkan Uysal, arıcılığın bir meslek haline getirilmesi ve bu üretimin emekli mesleği olmaktan çıkarak gençleştirilmesi gerektiğini belirtti. “Arıcılıkta Başarının Yolları” konulu seminere konuşmacı olarak katılan Arıcılık uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu konuşmasında yüksek kalite ve verimle katkısız ve kalıntısız olarak başta bal olmak üzere, arısütü, polen ve propolis üretim yöntemlerini arıcılara aktardı. Doğaroğlu, arıcılıkta ıslah konusunun altını çizerek, çevre şartlarının iyileştirilmesinin arıcılıkta başarı elde etmede önemli bir rolü olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra kaynakların verimli kullanımı ve arıcılıkta modern ekipmanın kullanılmasının da başarının en önemli faktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Ülkemizin bitki zenginliği ve kovan sayısı bakımından Dünya'nın önde gelen merkezlerinden olmasına karşın özellikle bal dışındaki arı ürünlerinin (arı sütü, polen ve propolis) üretiminin yetersiz olduğunu vurgulayan Doğaroğlu, sağlık üzerine önemli faydaları olan bu ürünlerin yüksek miktarda ve kalitede üretilebilmesi için İyi Arıcılık Uygulamaları teknikleri konusunda üreticilere önemli bilgiler verdi.

BAL-DER Teknik Danışmanı Taylan Samancı’nın da konuşmacı olarak katıldığı seminerde aktarılan konuların yanı sıra Arıcılıkta İyi Üretim Teknikleri isimli kılavuz kitap ile de ücretsiz olarak dağıtılacağı ve arıcıların Arı Platformu’nun resmi web sitesi www.ariplatformu.org üzerinden tüm çalışmaları takip ederek, arıcılık ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecekleri de belirtildi.

Arı Platformu Hakkında

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile temeli atılan platform; Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği (BAL-DER), İstanbul Valiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Çekmeköy, Şile, Beykoz, Sarıyer ve Silivri Kaymakamlıkları, Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti, ve Apiterapi Derneği olmak üzere toplam 17 kurumun ortak iştiraki ile 21 Temmuz 2011’de hayata geçirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında

İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı "Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma" Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği’ne aittir.


Arı Platformu Seminerler Dizisinin Birincisi Bölge Arıcılarının Geniş Katılımıyla Gerçekleştirildi.
Yayın Tarihi: 12.02.2012Yayın Adı: Balder“Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (Arı Platformu)” projesi kapsamında ilki gerçekleştirilen “Arı Ürünleri ve Etkin Üretim Yöntemleri Semineri”, 12 Şubat 2012 tarihinde Kartal Ekolojik Pazar seminer alanında yapıldı.

Bal, arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünlerinin henüz göz önüne çıkmamış sağlık üzerine etkilerini araştırmak ve bu yeni bilgiler doğrultusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Bal Paketleyicileri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (BAL-DER) başkanlığında kurulan “Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (Arı Platformu)” seminerler dizisi süresince arıcılara arı ürünlerinin üretimi, iyi arıcılık uygulamaları, yüksek kalite ve verimli ürün elde etme konusunda bilgiler verilmiştir.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 Mali Destek Programı tarafından desteklenen “Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu” projesi kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin ilki arıcılara yönelik olarak 12 Şubat 2012 tarihinde Kartal’da arıcıların ve sektörün önde gelen akademisyenlerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

“Arı Ürünleri ve Etkin Üretim Yöntemleri” konulu seminere konuşmacı olarak katılan Arıcılık uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu konuşmasında yüksek kalite ve verimle katkısız ve kalıntısız olarak başta bal olmak üzere, arısütü, polen ve propolis üretim yöntemlerini arıcılara aktardı. Ülkemizin bitki zenginliği ve kovan sayısı bakımından Dünya'nın önde gelen merkezlerinden olmasına karşın özellikle bal dışındaki arı ürünlerinin (arı sütü, polen ve propolis) üretiminin yetersiz olduğunu vurgulayan Doğaroğlu, sağlık üzerine önemli faydaları olan bu ürünlerin yüksek miktarda ve kalitede üretilebilmesi için İyi Arıcılık Uygulamaları konusunda üreticilere önemli bilgiler verdi.

İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk ve BAL-DER Teknik Danışmanı Taylan Samancı’nın da konuşmacı olarak katıldığı seminerde aktarılan konuların ayrıca Arıcılıkta İyi Üretim Teknikleri isimli kılavuz kitap ile de ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Arı Platformu Hakkında

T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile temeli atılan platform; Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği (BAL-DER), İstanbul Valiliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Çekmeköy, Şile, Beykoz, Sarıyer ve Silivri Kaymakamlıkları, Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti, ve Apiterapi Derneği olmak üzere toplam 17 kurumun ortak iştiraki ile 21 Temmuz 2011’de hayata geçirildi.


GIDA GÜVENLİĞİNDE AB’YE UYUM İÇİN ÖNEMLİ ADIMYayın Tarihi: 12.06.2009Yayın Adı: Balder

Güvenilir gıda bilincinin geliştirilmesi için "Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam" kampanyasını başlatan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kampanya kapsamında, özellikle küçük ve orta ölçekli gıda üreticilerine ulaşarak, onları da standartlara uygun üretime yöneltmeyi hedefliyor. Bakanlık bu amaçla, “İyi Hijyen Uygulama Rehberleri” projelerini başlattı. Bu projelerin ilki olan "Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi", Bakanlık ve BALDER (Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği) işbirliği ile hazırlandı.

Tarladan çatala, gıda zincirinin tüm aşamalarının izlenmesi esası, AB gıda güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu esası temel alarak başlattığı ‘Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam’ kampanyası, mevcut gıda güvenliği sisteminin, AB gereklilikleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesini de hedeflemektedir.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kampanya çerçevesinde hayata geçirdiği "İyi Uygulama Rehberleri" projesi: Gıda güvenliğine ve AB uyum sürecine katkı sağlayacaktır. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve BALDER (Bal Paketleyicileri, İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği) işbirliğiyle hazırlanan ve projenin ilki olan ‘Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi’ ile temel gıda maddelerinden biri olan balın, tüketiciye en sağlıklı şekilde ulaşmasının, balda doğallığın ve kalitenin korunmasının ve Türk bal sektörünün tüm dünyada temsil edilerek en üstün noktaya ulaştırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

"Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi" ile temel gıda maddeleri arasında yer alan balın, petekten süzülmesinden paketlenerek tüketiciye ulaşmasına kadar olan sürecin en doğru şekilde ilerlemesi sağlanacaktır. Sektörün tüm aktörleri üzerinde etkileyici olacak olan bu rehber, paketleyici firmaların gıda kodeksindeki parametrelere özen göstermesini ve böylelikle arıcıların da bunlara uygun üretim yapmasını sağlayacaktır. Rehber, bunun yanı sıra, denetimlerde de bir yol gösterici olarak kullanılabilecektir. Bu sayede tüketicinin sağlıklı ve doğal bala ulaşması amaçlanmaktadır.


Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi GerçekleştirildiYayın Tarihi: 12.06.2009Yayın Adı: Balder

9 Haziran 2009 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte, "Bal Sektörü İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi", bakanlık ve dernek yetkililerince sektöre tanıtıldı. Böylece, rehberin gıda denetimlerinde referans kaynağı olması amacıyla eğitim süreci başlatıldı.

Türkiye genelinde tüm tarım il müdürlüklerinin, arı yetiştirici birliklerinin, bal üretici birliklerinin ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı eğitimde, sektörde iyi hijyen uygulamaları ile birlikte mevzuat ve denetimle ilgili bilgiler de verildi. Eğitimin açılış konuşmalarını; BALDER Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) Gıda Kontrol Hizmetleri Daire Başkanı İlhami Şahin ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Leyla Alma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, BALDER Teknik Danışmanı Aslı Elif Sunay ve KKGM Gıda Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkilisi İzzet Ölmez teknik sunumlarını gerçekleştirdi.

Taşıdığı sorumluluk bilinci ile bakanlığın bu projesine katkıda bulunan BALDER; rehberi, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na, T.C. Sağlık Bakanlığı'na, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve ilgili teşkilatlarına, üniversitelere, ziraat odalarına, arı yetiştirici birliklerine, Bal Üretici Birliklerine, kooperatiflere, ulusal zincir mağazalara ve sektörde yer alan 500’e yakın işletmeye ulaştırdı.